Pravidlá používania cookies

Užívateľ portálu berie na vedomie, že užívaním stránky eventmanager.sk môže dôjsť k uloženiu súborov cookie do koncového zariadenia užívateľa. Takéto súbory umožňujú prevádzkovateľovi portálu zaznamenať informácie o návšteve portálu užívateľom. Takéto informácie však neobsahujú údaje na základe ktorých by bolo možné užívateľa identifikovať, t.j. sú anonymné.

Ukladanie súborov cookies napomáha prevádzkovateľovi zlepšiť prehľad o užívaní portálu, vylepšovať jeho funkčnosť a prehľadnosť, a tým viac prispôsobovať portál záujmom a potrebám užívateľov. 

Pri návšteve portálu bude užívateľovi zobrazená informácia o používaní súborov cookies a možnosť udelenia súhlasu s ich používaním/prijatím. V prípade, že užívateľ neudelí predmetný súhlas, je možné, že určité časti portálu nebudú fungovať a zobrazovať sa správne a užívanie portálu bude náročnejšie.

V prípade, že užívateľ udelí prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov (na základe samostatného súhlasu), môžu byť tieto prepojené s údajmi obsiahnutými v súboroch cookies. Uvedené bude však slúžiť iba na účely skvalitnenia služieb portálu a lepšiemu nastaveniu portálu pre individuálne potreby užívateľa.

Prevádzkovateľ a akékoľvek tretie osoby, ktoré by sa dostali k informáciám získaným z používania súborov cookies sú povinné zachovávať o týchto informáciách mlčanlivosť.

Užívateľ vyjadrením súhlasu povoľuje prevádzkovateľovi využívať súbory cookies na vlastné reklamné prípade štatistické účely.

Súhlas užívateľa trvá po dobu podľa nastavení internetového prehliadača užívateľa.
Napíšte nám akú službu hľadáte.Zoznam služieb, pre ktoré poskytujeme vyhľadávanie postupne rozširujeme. Ak nám necháte váš email, pridáme vás do newsletteru a napíšeme vám, keď začneme danú službu podporovať.